Om snarkning

Sömnapné är ett sömnproblem som innebär ofrivilliga andningsuppehåll mellan 10 sekunder och 1 minut i sömnen och är ofta i kombination med kraftig snarkning. Sömnapné är ett tillstånd som alltid bör utredas av läkare för att konstatera bakomliggande orsak och grad. Help Stop Snorings produkter bör inte användas av personer med sömnapné utan att läkare ordinerat detta.

Det finns en mängd olika anledningar till snarkning. En del är direkt kopplade till val vi gör varje dag. Hur mycket vi väger, hur ofta och när vi dricker alkohol eller om vi röker är starkt bidragande faktorer till snarkning. Det är också viktigt att skilja på så kallad social snarkning och medicinsk snarkning.

Social snarkning är precis som namnet indikerar, mest besvärande för den som ligger sömnlös bredvid. Social snarkning uppstår till följd av att hjärnans kontroll över muskulaturen i den övre luftvägen påverkas då vi sover. Muskelaktiviteten minskar och vävnaderna slappnar av, vilket kan leda till att tungan sugs bak i svalget och den fria luftpassagen minskar. Kroppen kompenserar genom att öka trycket på inandningen för att därigenom få samma mängd syre som vanligt. Den ökade hastigheten i inandningen kan då få svalgets mjuka delar att vibrera och snarkningen uppstår.

Social snarkning har inga direkta hälsovådliga konsekvenser för snarkarens fysiska hälsa. Däremot kan det påverka sömnkvalitén och därmed leda till dagtrötthet för alla inblandade.

Hur kan man avhjälpa snarkning?

För den sociala snarkaren erbjuder Helps Stop Snoring flera olika typer av produkter där användaren utifrån sina egna behov och önskemål kan välja den lösning som känns och passar bäst.

    

about

Tips för en snarkfri sömn.

1. Undvik att sova på rygg När du sover på rygg medför den avslappnade ställningen att trycket på halsen och luftvägarna ökar. Vill du undvika att snarka, prova sova i en annan ställning än på rygg.

2. Drick inte alkohol innan läggdags Alkohol har den avslappnande verkan på luftgångarna som kan leda till snarkning. Vill du undvika att snarka, undvik att dricka alkohol innan du går och lägger dig.

3. Rök inte och undvik passiv rökning Rökning täpper till andningsvägarna vilket kan leda till snarkning. Detsamma gäller om du befinner dig i miljöer där andra röker.

4. Gå ned i vikt Att väga för mycket påverkar även dina luftvägar och är en av de vanligaste orsakerna till att vi snarkar.